Podziękowania dla manifestujących funkcjonariuszy województwa świętokrzyskiego

Składam serdeczne podziękowania wszystkim – policjantkom i policjantom woj. świętokrzyskiego  – za udział w zorganizowanej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów manifestacji,  która odbyła się 02 października 2018 r. w Warszawie. Wspólnie  z innymi służbami mundurowymi, a było Nas ok. 30 tys., wyraziliśmy swój sprzeciw przeciwko warunkom w jakich dzisiaj służymy społeczeństwu.

Nasza wspólna manifestacja związkowa została zauważona przez społeczeństwo i media.

Liczny udział Naszych członków potwierdził potrzebę wspólnych działań oraz istnienia silnego, zwartego i skutecznego Związku.

Dziękuję Wam – koleżanki i koledzy – za mobilizację, stanowczość, poświęcenie czasu wolnego oraz wysiłek w działaniach o godne życie dla Nas oraz Naszych rodzin.

Wierzę głęboko że dzięki Naszej wspólnej determinacji uda osiągnąć się cele, które wyartykułowaliśmy osobom odpowiedzialnym za Naszą służbę.

Udowodniliśmy, że trzymamy się i działamy razem.

Bądźmy dalej silni i dążmy wytrwale do założonych celów.

 

Jerzy Kaniewski
Przewodniczący
Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów
woj. świętokrzyskiego
 
 
Opr. J.K.
 
 
03-10-2018
 
 
Fot. J.K.
 
powrót »
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach