Komunikat dotyczący negocjacji z przedstawicielami PZU S.A.

6 grudnia 2017 r. w siedzibie PZU S.A w Warszawie zakończył się cykl negocjacji, pomiędzy związkami zawodowymi funkcjonującymi w Policji a przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej PZU S.A., która ubezpiecza funkcjonariuszy i pracowników w programie „Policja 2015”.

 

Celem prac zespołu negocjacyjnego, było uproszczenie i urealnienie procedur rozliczania się funduszu w poszczególnych województwach i szkołach policji, oraz wypracowanie ogólnej „instrukcji” do obsługi Funduszu, przyjętej i realizowanej w całym kraju.
Dokonano uzgodnień w kwestii sposobu rozliczania środków pochodzących z funduszu, jak również w dziedzinie przyjmowania i realizowania wniosków złożonych przez osoby uprawnione do Komisji Wojewódzkich, Szkolnych i Komisji Centralnej.
Za kilka dni sporządzony zostanie stosowny aneks do „Umowy prewencyjnej”, pojawi się także poprawiony załącznik numer 3. do umowy, określający obszary w których można uzyskać pomoc finansową i warunki konieczne do jej otrzymania.
Wszystkie wypracowane i wynegocjowane zmiany (poza tymi które dotyczą sposobu rozliczania się) będą obowiązywać od nowego; 2018 roku.

 

O szczegółach zmian powiadomimy niezwłocznie Przewodniczących Komisji po otrzymaniu doprecyzowanych dokumentów (z całą pewnością jeszcze w tym roku). Członkowie zespołu negocjacyjnego dołożyli wszelkich starań, aby Komisjom pracowało się lepiej i bezproblemowo a osoby oczekujące pomocy otrzymywały ją w jak najszerszym zakresie. Oczywiście istnieje jeszcze możliwość powrotu do negocjacji w przypadku wystąpienia w późniejszym czasie problemów wymagających zmian umowy, czy załączników.

 

Benedykt Nowak

 

Link:

http://nszzp.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-negocjacji-przedstawicielami-pzu-s-a/

 

Źródło: ZG NSZZ P

 

2017-12-06

powrót »
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach