Pismo Porozumienia Gdańskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W dniu 12 czerwca 2018 roku sygnotariusze Porozumienia Gdańskiego przesłali pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego dot. przeznaczenia środków z niepełnego zatrudnienia na rzecz właściwych komend wojewódzkich/ KGP/ KSP/ WSPol./ Szkół Policji.

 

 

Pełna treść pisma:

Warszawa, 1 1 czerwca 2018 roku

Szanowny Pan
Joachim Brudziński
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

 

Działając w imieniu sygnatariuszy Porozumienia Gdańskiego NSZZ Policjantów, w którego skład wchodzą Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów woj. pomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i Komendy Głównej Policji oraz Zarządy Szkolne NSZZ Policjantów CSP w Legionowie i Szkoły Policji w Słupsku, zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o:


-przeznaczenie wszystkich środków finansowych z tytułu niepełnego zatrudnienia policjantów, przekazywanych z budżetu państwa i znajdujących się w dyspozycji Komendy Głównej Policji — na rzecz właściwych komend wojewódzkich / KSP / KGP / WSPol./Szkól Policji w wysokości odpowiadającej liczbie wakatów, występujących w tych jednostkach.

 

Uzasadnienie

Z dostępnych informacji wynika, że średnio miesięcznie na każdego funkcjonariusza Policji oraz na każdy wakat, zgodnie z ustawą budżetową, z budżetu państwa przekazywane są do Komendy Głównej Policji środki w wys. ok. 4,5 tys. zł. Niestety, środki te nie są przekazywane do dyspozycji garnizonów / szkół Policji. gdzie wakaty występują. Oczywistym jest, że zatrudnieni funkcjonariusze zmuszeni są z powodu wakatów wykonywać dodatkowe zadania, lecz środki finansowe z tego tytułu nie trafiają do nich. W związku z powyższym uważamy, że przekazanie środków finansowych z niepełnego zatrudnienia bezpośrednio do województw i szkół Policji pozwoli na zrekompensowanie funkcjonariuszom poniesionego przez nich wysiłku. Ponadto sądzimy, że przekazanie środków wakatowych do dyspozycji właściwych jednostek terenowych przyczyni się do wprowadzenia lokalnych programów, zachęcających do wstąpienia w szeregi Policji.

 

Plik do pobrania:

Pismo do MSWiA.pdf

 

Opr. J.K.

 

2018-06-13

 

powrót »
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach