Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ P w dniu 20 czerwca 2018 roku

Wciąż brak porozumienia, decyzja o podjęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej możliwa już w przyszłym tygodniu.

 

Zarząd Główny NSZZ Policjantów jest zgodny co do konieczności ogłoszenia akcji protestacyjnej w przypadku nieosiągnięcia porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Trwające od kilku tygodni rokowania w MSWiA nie przyniosły jeszcze żadnych konkretnych rozwiązań, a cierpliwość policjantów już się wyczerpała.

Jeżeli w najbliższych dniach MSWiA nie podpisze porozumienia gwarantującego realizację żądań skierowanych przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Zarząd Główny NSZZ Policjantów, w dniu 27 czerwca może ogłosić w Policji ogólnokrajową akcję protestacyjną i przyjąć harmonogram działań protestacyjnych na najbliższe miesiące. Do podjęcia takich samych decyzji dojdzie najpewniej w pozostałych organizacjach, które współdziałają w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Do takich wniosków doszli członkowie Zarządu Głównego podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 r. Podkreślano, że Związek wykazał wystarczająco dużo dobrej woli i przede wszystkim cierpliwości, by podpisać porozumienie i zapewnić policjantom ustabilizowanie sytuacji kadrowej przynajmniej na dwa najbliższe lata. Chcielibyśmy by dobrą wolą odwzajemniła się również strona rządowa.

W trakcie kilkutygodniowych rokowań, ze strony MSWiA padały dość jasne deklaracje woli uregulowania takich kwestii, jak chociażby L-4, art. 15a czy wynagrodzenie za nadgodziny. Jednak w ślad za deklaracjami pojawiały się kolejne wersje porozumienia, gdzie konkretnych zapisów już nie było.

W dyskusji oceniającej efekty rokowań dominowały opinie, że postawa przedstawicieli MSWiA bardziej przypomina grę „na zwłokę” niż uczciwy, partnerski dialog. Zarząd Główny postanowił więc przekazać Ministrowi zaproszenie na posiedzenie w dniu 27 czerwca i domagać się ostatecznej decyzji w sprawie marcowych postulatów.

Spotkanie z Ministrem i uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi w sprawie postulatów ma być jednym z ostatnich elementów na drodze do osiągnięcia wyznaczonego przez Zarząd Główny celu.

 

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

 

Link:

http://nszzp.pl/komunikaty/wciaz-brak-porozumienia-decyzja-o-podjeciu-ogolnopolskiej-akcji-protestacyjnej-mozliwa-juz-w-przyszlym-tygodniu/

 

Źródło: ZG NSZZ P

 

21.06.2018

 

powrót »
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach